top of page

בית הספר הראלי

רשת בתי ספר בחיפה

כמוסד מוביל ופורץ גבולות , בית הספר הותיק עדיין מוביל בחדשנות בשיטות לימוד וחינוך . 
הוזמנו לעזור לפתח פרוגרמה התואמת את החזון עבור שתי מחלקות . 
עבור כיתות א-ד בשלושת הסניפים , להתאים את החללים הקיימים למעבר לשיטת למידה גמישה 
עבור הבניין החדש המוקדש ללומדים בבית מדעי הרוח והרעות 
שמחנו לטרום לפיתוח הקונספט ולעבוד מול הצוות מעורר ההשראה 
תודה מיוחדת לאורי , איתי , איילה , זהר ולאה .

שנה - 

שטח - 

עיר - חיפה

הדמיות - תמר תוזמן

 

infobanner_edited_edited.png
bottom of page