top of page

מוזיאון נשים

מוזיאון בחיפה

הוזמנו לפתח פרוגרמה תכנונית עבור מתחם המיועד להקמת מוזאון נשים בשני מבנים איקונים לשימור בשכונת ואדי סאליב . 
התכנון בשיתוף עם משרד האדריכלים גלפמן לפי חזונה של היזמית יעל ניצן

שנה - 

שטח - 

עיר - חיפה

הדמיות - גלפמן אדריכלים

 

infobanner_edited_edited.png
bottom of page